అపెక్స్ లెజెండ్స్ వాలెంటైన్స్ డే రెండెవస్ డ్యూస్ ఈవెంట్ ఈ రోజు ప్రారంభమవుతుంది! – గేమ్‌స్పాట్

అపెక్స్ లెజెండ్స్ వాలెంటైన్స్ డే రెండెవస్ డ్యూస్ ఈవెంట్ ఈ రోజు ప్రారంభమవుతుంది! – గేమ్‌స్పాట్

Translating…

GameSpot

Loading…

Unsubscribe from GameSpot?

Working…

4.21M

Loading…

Loading…

Working…

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

4,982 views

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Loading…

Rating is available when the video has been rented.

This feature is not available right now. Please try again later.

Streamed live 5 hours ago

Duos returns to the Apex Games! Grab a friend or a significant other and take on World’s Edge this week on Apex Legends. Let’s see if Max and Persia can be the champions!

  • Game

    • Apex Legends
    • 2019
  • Category

Loading…