శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 20 అల్ట్రా అన్బాక్సింగ్ మరియు కెమెరా టెస్ట్ – ఫోన్ అరేనా

శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 20 అల్ట్రా అన్బాక్సింగ్ మరియు కెమెరా టెస్ట్ – ఫోన్ అరేనా

Translating…

Published on Feb 22, 2020

CAMERA TEST starts at 3:42

Galaxy S20 Ultra Charging Speed Test:

https://www.phonearena.com/news/Samsu…Galaxy S20 Ultra Camera Photos:

https://www.phonearena.com/news/First…Want to sponsor the next PhoneArena video?

Get in touch: [email protected]
——–
💙 Subscribe 💙 https://bit.ly/2IpbYha
📰 Read 📰 https://www.phonearena.com

Follow us!

😍 Facebook: https://www.facebook.com/PhoneArena/

🌈 Instagram: https://www.instagram.com/phonearena/
🐦 Twitter: https://twitter.com/phonearena

PhoneArena.com is your ultimate source of mobile tech news, reviews, and info. The PhoneArena YouTube channel delivers a vast range of smartphone, tablet, and accessory video reviews, in addition to regular hands-on, unboxing, and other uploads.

PhoneArena may receive a small commission if you purchase through affiliate links in this video.