ఎక్స్‌క్లూజివ్ – బిగ్ బాస్ 13 యొక్క పరాస్ ఛబ్రా యొక్క మాజీ ప్రియురాలు ఆకాంక్ష పూరి తన పేరు యొక్క పచ్చబొట్టు తొలగించబడింది – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా

ఎక్స్‌క్లూజివ్ – బిగ్ బాస్ 13 యొక్క పరాస్ ఛబ్రా యొక్క మాజీ ప్రియురాలు ఆకాంక్ష పూరి తన పేరు యొక్క పచ్చబొట్టు తొలగించబడింది – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా

Translating…

Vighnaharta Ganesh

actress

Akanksha Puri

, who was in a relationship with Bigg Boss 13 fame

Paras Chhabra

, has got the tattoo of his name removed. The actress has redesigned the entire tattoo on her wrist and got Paras’ name removed.

Sources close to Akanksha revealed to us that she is extremely happy about it and has in fact got a new design on the same place. In place of Paras’ name she has added a bar code and got ‘Being Me’ inked above it. Akanksha has made it very clear that she wants to move on in life and got the tattoo removed even before Paras could do it.

akanksha tattoo final

When contacted, Akanksha said, “It’s my time. I am dating my work and loving myself like never before. I am just #beingme in a world where everyone is trying to be fake and something else. Because you can never fail at being yourself so I am #beingme. I have got my name with the bar code. The below that I have written being me has been my hashtag for years.”

Paras and Akanksha’s relationship hit a rough patch after he entered the Bigg Boss 13 house. On the show, Paras got extremely close to inmate

Mahira Sharma

and their proximity became a talking point. They were even romantically linked together.

Paras was seen telling the housemates that his girlfriend Akanksha forced him to get a tattoo of her name and that things were not good between them when he entered the show. All this triggered and Akanksha decided to end her three-year-old relationship with Paras.