మలేషియా రాజు ముహిద్దీన్ యాసిన్‌ను ప్రధానమంత్రిగా నియమిస్తాడు – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా

మలేషియా రాజు ముహిద్దీన్ యాసిన్‌ను ప్రధానమంత్రిగా నియమిస్తాడు – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా

Translating…

KUALA LUMPUR:

Malaysia

‘s king has appointed seasoned politician

Muhyiddin Yassin

as the new prime minister, trumping Mahathir Mohamad’s bid to return to power after a week of political turmoil that followed his resignation as prime minister.

The appointment of Muhyiddin, who heads Mahathir’s Bersatu party, will ironically bring back to power the United Malays National Organizationl, which was ousted by Mahathir’s ruling alliance in 2018 elections.

Mahathir had said earlier on Saturday he had won the backing of old rival Anwar Ibrahim for his return as the candidate for the alliance that collapsed with his resignation on Monday.

Muhyiddin will be sworn in on Sunday, the

palace

said in a

statement

. Muhyiddin, 72, was the home minister in the Mahathir government. Before that, he was the country’s deputy prime minister in the administration of Najib Razak, who was defeated by Mahathir in the 2018 national election.

The monarch made the decision after receiving representations from all party leaders and independent members of parliament, the palace said in a statement.

“The king is of the opinion that the member of parliament who possibly has the support of the majority of members of parliament is Muhyiddin Yassin,” the palace said.

“His majesty has decreed that the process of appointing a prime minister cannot be delayed.. (and) this is the best decision for all,” the statement said.