ఆవుతో సన్నిహిత సంబంధాలు పెట్టుకున్న వారిని సంభావ్య రాబీకి చికిత్స చేయాలని ఎస్‌ఐ రోడియో అధికారులు సూచిస్తున్నారు – కెన్స్ 5: మీ శాన్ ఆంటోనియో న్యూస్ సోర్స్

ఆవుతో సన్నిహిత సంబంధాలు పెట్టుకున్న వారిని సంభావ్య రాబీకి చికిత్స చేయాలని ఎస్‌ఐ రోడియో అధికారులు సూచిస్తున్నారు – కెన్స్ 5: మీ శాన్ ఆంటోనియో న్యూస్ సోర్స్

Translating…

KENS 5: Your San Antonio News Source

Loading…

Unsubscribe from KENS 5: Your San Antonio News Source?

Working…

26.1K

Loading…

Loading…

Working…

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

141 views

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Loading…

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Loading…

Rating is available when the video has been rented.

This feature is not available right now. Please try again later.

Published on Feb 29, 2020

Officials said only rodeo attendees who came into contact with the cow’s saliva are at risk for rabies exposure.

Loading…