ఓహియో కళాశాలలు విద్యార్థులను తిరిగి తీసుకువస్తున్నాయి, వైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా విదేశాలకు ప్రయాణాలను రద్దు చేస్తాయి – ఎన్బిసి 4 కొలంబస్

ఓహియో కళాశాలలు విద్యార్థులను తిరిగి తీసుకువస్తున్నాయి, వైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా విదేశాలకు ప్రయాణాలను రద్దు చేస్తాయి – ఎన్బిసి 4 కొలంబస్

Translating…

NBC4 Columbus

Loading…

Unsubscribe from NBC4 Columbus?

Working…

61.5K

Loading…

Loading…

Working…

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

169 views

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Loading…

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Loading…

Rating is available when the video has been rented.

This feature is not available right now. Please try again later.

Published on Feb 29, 2020

Ohio colleges bringing back students, canceling trips abroad due to virus outbreak

Loading…