ఫ్లోరిడాలోని 3 ప్రయోగశాలలు ఇప్పుడు కరోనావైరస్ కోసం రోగులను పరీక్షించగలవు – న్యూస్ 4 జాక్స్

ఫ్లోరిడాలోని 3 ప్రయోగశాలలు ఇప్పుడు కరోనావైరస్ కోసం రోగులను పరీక్షించగలవు – న్యూస్ 4 జాక్స్

Translating…

News4JAX 26.2K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Feb 29, 2020

Three Florida Department of Health labs are now able to test for coronavirus, including one in Jacksonville. We are told the state had the testing kits available, but had to wait for approval from the federal government before moving forward with the testing. That approval came down on Friday.